Yπηρεσίες

Η εκπαίδευση με την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη σκέψη, στο χαρακτήρα και στη σωματική αγωγή του ατόμου. Από τεχνικής πλευράς, με τη διαδικασία της εκπαίδευσης αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, αναπτύσσονται δεξιότητες και ικανότητες και διαμορφώνονται αξίες (ηθική, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αίσθηση του δικαίου, αφοσίωση, επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, κτλ).

Οι σκοποί της εκπαίδευσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα και από εποχή σε εποχή. Η σύγχρονη εκπαίδευση δεν έχει ξεκαθαρισμένους σκοπούς λόγω της γρήγορης ανάπτυξης, παρ'όλα αυτά γίνονται γενικώς αποδεκτοί οι παρακάτω σκοποί:

Μεθοδευμέμη εκπαίδευση

Η εκπαίδευση γίνεται με βάση συγκεκριμένες μεθόδους (θεωρητική διδασκαλία, επίδειξη, ανάθεση εργασιών, πρακτική εξάσκηση, κτλ), σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετημένη χρονικά.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Ο εφοδιασμός των νέων με γνώσεις και δεξιότητες ανάλογα με τις ικανότητές τους, ώστε να κερδίσουν τα απαραίτητα για τη ζωή και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Ανάπτυξη προσαρμοστικότητας

Η προσπάθεια να γίνουν οι νέοι ικανοί να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

Σχηματισμός χαρακτήρα

Ο σχηματισμός του χαρακτήρα, θα βοηθήσει τους νέους στις σχέσεις τους με τους συνανθρώπους τους.

Κουλτούρα

Η μετάδοση και ίσως η βελτίωση της εθνικής κουλτούρας.

Η Authena Advanced Training, από το 2014 η εταιρεία μας ως φορέας υποδοχής δραστηριοποιείται σε προγράμματα Erasmus + και παρέχει τη δυνατότητα μετεκπαίδευσης των σπουδαστών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά γενική ομολογία παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε Δημόσια / Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή ΟΤΑ ή δημόσιες η ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Σκοπός της εταιρείας είναι : να παρέχει ατομικές ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής πείρας και εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό. Στοχεύει στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, η συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων/οργανισμών/φορέων από διάφορες Χώρες μέσω Προγραμμάτων, τα οποία επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ασχοληθούν με θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να ανταλλάξουν καινοτόμες πρακτικές και μεθόδους γενικά ο στόχος της είναι ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η ανταπόκριση στις προκλήσεις που αφορούν τους εν λόγω τομείς

Μέχρι στιγμής, έχουμε εκτελέσει πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus + με Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς από την Κύπρο και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες προς την Ελλάδα και Βουλγαρία με απόλυτη επιτυχία και άριστες κριτικές και θα είναι τιμή μας να μας ζητήσετε να αναλάβουμε, να προωθήσουμε και να οργανώσουμε το πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει. Είμαστε πρόθυμοι για την ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων, και πιστεύουμε ακράδαντα στην προώθηση και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής εργασίας.

Η πολιτική της Authena Advanced Training βασίζεται στην παροχή υψηλού επιπέδου και ποιότητας υπηρεσιών μέσω της συνεχούς εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών της. Με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Επικοινωνία

For college students, it's a wonderful idea to get assistance with their essay from an expert author. This pay for essay kind of assistance comes with lots of benefits. Within 48 hours, specialists will go over the paper and provide you with specific comments. It is possible to get homework assistance from Chegg's specialists. You can access their help in order to solve questions or complex equations. They will explain them step-by-step. It is possible to ask them your questions in an understandable way.

Γενικά στοιχεία επικοινωνίας

Αγ. Γεωργίου 18, 15236, Ν. Πεντέλη, Αθήνα
info@authena-advanced-training.com